VOLTA elektrotehničko poduzeće d.o.o.
Zagreb, Ulica kneza Branimira 12
(kod željezničke stanice Trnava)

tel / fax: + 385 (0)1 4819 802 ili 4819 803
telefon: + 385 (0)1 4819 809
e-mail adresa: volta@inet.hr

OIB: 16123378659
IBAN: HR1524020061100081220