MAGNETSKI MONITORINGSenzori za magnetski monitoring električnih strojeva:  • Pomični senzori za magnetski monitoring (ručno pomicanje po kućištu i ležajnim štitovima)
  • Prigradbeni senzori za magnetski monitoring (postavljanje na kućište ili ležajne štitove pomoću magnetskih držača ili pomoću vijaka)
  • Ugradbeni senzori za magnetski monitoring (ugradnja u rashladne kanale statorskog paketa)


Više detalja pronađite ovdje.