RSTROTOR STATOR TESTER I GENERATOR UDARNOG NAPONA SA SENZORIMA ZA ISPITIVANJE ROTORA I STATORA KAVEZNIH ILI KOLEKTORSKIH ELEKTROMOTORAZa ispitivanje:


  • rotora i statora kaveznih i kolektorskih elektromotora
  • za određivanje neispravnog štapa kaveznih rotora
  • za određivanje neispravnog svitka kolektorskih motora
  • za određivanje mjesta kvara u namotu
  • za ispitivanje međuzavojne / međulamelne izolacije
  • za utvrđivanja prekida namota.


Više detalja pronađite ovdje.