STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI DO 0,72 kV,
RAZREDA TOČNOSTI 0,5 ILI VIŠE
 • Transformatori sa sabirnicom u kućištu ST - 1 od 10 do 1500 A
 • Transformatori s otvorom u kućištu NST - 1 od 200 do 300 A
 • Transformatori s otvorom u kućištu NST - 2 od 400 do 1500 A
 • Transformatori s otvorom u kućištu NST - 5 od 1000 do 3000 A


STRUJNI MJERNI TRANSFORMATORI

OPIS TRANSFORMATORA:


 • ST su strujni mjerni transformatori s primarnim i sekundarnim namotom, koji su odvojeni visokokvalitetnim izolacijskim materijalom.
 • NST su strujni mjerni transformatori natičnog tipa. Magnetska jezgra je torusna i izrađena od visokokvalitetnog hladnovaljanog magnetnog lima, termički obrađenog, a zatim zaštićenog zaštitnom folijom.
 • Magnetska jezgra i sekundarni namot su smješteni u izolacijsko kućište od melamina, koje omogućuje smanjenje preskočnih rastojanja i čini funkcionalnu i estetsku cjelinu.
 • Vlastitom odgovarajućom konstrukcijom, omogućeno je lako navlačenje mjernog transformatora na primarne šine, a pomoću posebnih umetaka može se montirati na standardne profile. ST se proizvodi s postoljem koje se može lako demontirati, te je omogućena montaža na bilo kom mjestu.

TEHNIČKI PODACI:


 • nazivni napon: 0,720 kV
 • ispitni napon 50 Hz / 1 min: 3 kV
 • nazivna frekvencija: 50 / 60 Hz
 • nazivna sekundarna struja: 5 A (1A)
 • nazivna termička struja: Ith = 60 In
 • trajna termička struja: Itth = 1,2 In
 • faktor sigurnosti: Fs = 5 (10)
 • važeći propisi: IEC 185

PRIMJENA I RUKOVANJE:


Ugrađuje se u električna razvodna postrojenja za unutarnju montažu. Služi za priključenje ampermetara, strujnih krugova brojila, zaštitnih i drugih mjernih uređaja.
Transformator ne smije biti u pogonu s otvorenim sekundarnim priključcima, jer može doći do pogibeljnog napona i ozbiljnog oštećenja izolacije.


ISPITIVANJE:


Tipsko ispitivanje izvršeno je prema propisima IEC, Ministarstva za mjeriteljstvo i normizaciju, Hrvatskog registra brodova i Bureau Veritas.


NAPOMENA:


Priključivanjem tereta čija je snaga manja od nazivne snage, dobiva se veći faktor sigurnosti (Fs), pa treba voditi računa o zaštiti mjernog instrumenta zbog povećane sekundarne struje.
Za granični faktor točnosti vrijedi ista ovisnost.