Hrvatski/Croatian        Engleski/English 
VOLTA d.o.o.
home proizvodnja upit cjenik e-mail
 
 
     
  Jednofazni jednofazni
  Trofazni trofazni
  Toroidni toroidni
  Strujni strujni
  Prigušnice prigušnice
  Popravci popravci
  Popravci RTV
  Popravci GUN-500

 

TROFAZNI SUHI NAPONSKI TRANSFORMATORI DO 12 kV, OTVORENI ILI U KUĆIŠTU

 

  •   Transformatori otvoreni na rezanoj jezgri, snage do 900 kVA

  •    Transformatori na rezanoj jezgri u kućištu, snage do 600 kVA

 

 
Trofazni suhi otvoreni transformatori  TIP: TTS
 
Trofazni transformator u kućištu mehanička zaštita IP 23 TIP: TTK - STANDARDNA IZVEDBA
 
Trofazni suhi transformator u kućištu   TIP: TTK

SUHI TRANSFORMATORI (jednofazni i trofazni)

NAMJENA TRANSFORMATORA
    - Transformatore za povećavanje ili smanjivanje napona u instalacijama, gdje napon osnovne mreže ne odgovara nazivnom naponu potrošača. Izrađeni su s odvojenim namotima ili u štednom spoju (autotransformatori).
    - Izolacijske transformatore za galvansko razdvajanje strujnih krugova.
    - Zaštitne transformatore, koji smanjuju napon mreže na mali napon (24 V, 42 V) bezopasan za čovjeka, ako dođe do dodira s dijelovima pod naponom.
    - Transformatore za signalizaciju i upravljačke strujne krugove.
    - Po želji kupca izrađujemo također transformatore u "V" spoju.
    - Ispravljačke transformatore.

 Pored transformatora normalne izvedbe, izrađujemo i transformator u tropskoj izvedbi za potrebe brodogradnje, kod kojih je namot transformatora od silikonske žice klase "B" ili "F". Ti su transformatori predviđeni za smještaj u zatvoreni dobro ventilirani brodski prostor. Pod punim teretom mogu raditi trajno kod temperature okoline 45 °C.

Sve navedene transformatore uobičajeno izrađujemo za frekvenciju 50 i 60 Hz, a može i do 900 Hz.

TEHNIČKI PODACI

SNAGA:
    U tablicama su dane snage transformatora s odvojenim namotima kod stalnog opterećenja u normalnim uvjetima rada i frekvencije 50 Hz, s jednim primarnim i jednim sekundarnim naponom.
    Kod drugih uvjeta se snaga mijenja, pa je potrebno odrediti drugu veličinu transformatora. Kod određivanja veličine transformatora najbolje je da se obratite na naš KOMERCIJALNI URED, koji će vam pružiti pomoć.

NAPON:
    Nazivni sekundarni napon, kojeg kupac zahtijeva u narudžbi dobivamo kod nazivnog opterećenja i faktora snage cos j = 1, ako drugačije nije dogovoreno.
    Najveći napon za koje se transformatori izrađuju je 1200 V.

ZAŠTITA TRANSFORMATORA:
Svi transformatori se izrađuju sa zaštitama:
  a) izvedba IP 00
  b) izvedba IP 23
  c) izvedba IP 54

PODACI POTREBNI KOD NARUDŽBE TRANSFORMATORA:
  1. Jednofazni ili trofazni transformator; kod trofaznog transformatora navesti kakav spoj (na primjer DY5) i da li su traženi naponi međufazni, linijski ili fazni;
  2. Snaga u VA ili kVA;
  3. Uvjeti rada; na primjer za tropske krajeve i brodove, te klasa izolacije;
  4. Frekvencija;
  5. Vrsta namota; galvanski razdvojeni ili autotransformator;
  6. Primarni napon; kad primar ima više namota ili izvoda, obvezatno navesti za koje napone, odnosno struju treba biti dimenzioniran pojedinačni namot, odnosno izvod;
  7. Sekundarni napon; ako transformator ima više sekundarnih napona, onda treba navesti da li će biti odvojenih namota ili namot s odvojcima. Ako treba biti više odvojenih namota, potrebno je navesti snagu svakog namota.Kod transformatora s više odvojaka, namot je, ako nije drugačije zahtijevano, izveden za struju najvišeg napona;
  8. Vrsta pogona; trajni ili intermitirajući pogon.